10. januarja so predsedniki prostovoljnih gasilskih društev občine Pivka, predsednik Gasilske zveze Postojna in župan občine Pivka podpisali pogodbo o opravljanju lokalne javne gasilske službe v občini Pivka za leto 2024.

Občina Pivka bo v letu 2024 za delovanje javne gasilske službe namenila skupno 90.000 evrov, od tega za redno delovanje vseh štirih prostovoljnih društev 75.000 evrov, 8.000 evrov je namenjenih za delovanje Gasilske zveze Postojna, 3.000 evrov za delovanje in usposabljanje gasilske mladine in 4.000 evrov za opravljanje vozniških izpitov C kategorije. Dodatnih 24.000 evrov proračunskih sredstev Občina v 2024 društvom namenja za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme, 20.000 evrov za vzdrževanje gasilskega doma PGD Pivka in 40.000 evrov za nabavo gasilskega vozila GVM-1 za PGD Zagorje. Požarna taksa za leto 2024 je predvidena v višini 32.000 evrov in je namenjena za financiranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Društva dodatno financiranje pridobivajo tudi s prijavo na razpise in donacijami fizičnih in pravnih oseb.

V letu 2023 je bil uspešno zaključen nakup in nadgradnja vozila GVGP-2 za potrebe PGD Pivka in nabava vozil ter opreme poteka po predvidenem planu. V letu 2024 pa se zaključuje rekonstrukcija gasilskega doma v Košani, vrednost projekta znaša preko 770.000 evrov. Župan Robert Smrdelj in direktorica občinske uprave Mihaela Smrdelj sta ob podpisu pogodbe izrazila hvaležnost za vso požrtvovalnost gasilcev in nesebično pomoč sodržavljanom, ki so se v letu 2023 ob katastrofalnih poplavah in neurjih znašli v hudi stiski. Poudarila sta, da je ob tem, ko je vedno več intervencij, ki so tudi vedno bolj zahtevne, ključna tudi podpora Občine, ki jo gasilci vseh štirih društev absolutno imajo.

Besedilo in slike: Občina Pivka

graficni-prikaz
meteroalarm
pozarna-ogrozenost

Vse pravice pridržane. © PGD Pivka 2020.

Casino Bonus at bet365 uk