Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje operativnih nalog gasilstva, kot so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom.

Cilj tečaja je usposobiti gasilce za izvajanje nalog vodenja skupine. Usposabljanje traja 92 ur, od tega 47 ur teoretičnih predavanj in 45 ur praktičnih vaj. Tečaj se je z zaključnimi izpiti končal 27.6.2023 v Postojni. Ob koncu tečaja so tečajniki opravljati izpit pred ocenjevalno komisijo GZ Slovenije iz teorije in prakse. Tečaj, ki je potekal zadnje tri mesece so obiskovali tudi gasilci in gasilke iz pivške občine.

graficni-prikaz
meteroalarm
pozarna-ogrozenost

Vse pravice pridržane. © PGD Pivka 2020.

Casino Bonus at bet365 uk